Kompleksowe modernizacje EGiB

Obserwujemy wzrastającą otwartość samorządów na nowoczesne technologie pomiarowe jak i świadomość technicznych aspektów ich wykorzystania. Dotyczy to na przykład aktualizacji rejestrów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach, w szczególności modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Modernizacja EGiB w powiecie grodziskim

Powiat Grodzisk Mazowiecki (jeden z najlepiej zarządzanych i najbogatszych w Polsce) zamawia kompleksowe modernizacje EGiB dla miast na swoim terytorium (Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna). W warunkach technicznych zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii pomiarów fotogrametrycznych w oparciu o zdjęcia lotnicze z bezzałogowych statków powietrznych. Podaje bardzo dokładne i restrykcyjne parametry jakościowe fotogrametrycznych pomiarów budynków i użytków gruntowych.

obraz oprogramowania do wykonywania pomiarów fotogrametrycznych budynków z pułapu lotniczego dronem
pomiary fotogrametryczne budynków dronem

Nasze doświadczenie w pomiarach fotogrametrycznych

Mając wieloletnie doświadczanie w pomiarach fotogrametrycznych jesteśmy w stanie spełnić takie wymagania i zapewnić odpowiednią jakość.

Zapewniamy geodezyjną dokładność pomiaru zgodną z obowiązującymi standardami.

Nasze opracowania wyróżnia też wysoka rozdzielczość  – wielkość piksela od nawet 1 cm –  wykrywanie i dokładny pomiar małych elementów budynku i obiektów z nimi związanych (np. podpora, wnęka, nawis).

zdjęcie pomiarów fotogrametrycznych z pułapu lotniczego
pomiary na tle wysokiej rozdzielczości ortofotomapy z drona

Dowiedz się więcej na temat kompleksowych modernizacji EGiB, wykonywanych przy pomocy pomiarów fotogrametrycznych prowadzonych z profesjonalnych dronów.

Zapraszamy do współpracy!