Ortofotomapy RGB

Ortofotomapa RGB (oraz CIR) to inaczej zbiór przetworzonych cyfrowo zdjęć lotniczych, połączonych w kartometryczny, fotograficzny obraz terenu. Zdjęcia te są rzutowane pod kątem prostym na powierzchnię ziemi oraz  dopasowane do jednolitej skali i wpasowane na punkty osnowy fotogrametrycznej (geodezyjnej) i dlatego zachowują jednolitą skalę dla całej powierzchni terenu. Stąd przedrostek „orto”, który znaczy „prawidłowy, poprawny, prostokątny”.

Ortofotomapy RGB – oferta IWING

Wykonujemy ortofotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego RGB oraz bliskiej podczerwieni CIR) o rozdzielczości od 1 do 10 cm/pix.

Zastosowania ortofotomap RGB 

Ortofotomapa RGB pozwala na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym i nie tylko.

Ortofotomapę RGB można wykorzystać m.in. do:

 • inspekcji wizualnych
 • inwentaryzacji terenu
 • celów planistycznych
 • projektowania prac budowlanych
 • dokumentacji BIM
 • weryfikacji danych kartograficznych
 • modernizacji EGIB
 • badania migracji zwierząt na dużych terenach
 • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów
 • monitoringu przyrodniczego
 • liczenia zwierząt m.in. ptaków
 • inwentaryzacji przyrodniczych

Podstawowe parametry naszych ortofotomap RGB

Opracowywane przez IWING ortofotomapy posiadają następujące kluczowe parametry:

 • Dokładność geodezyjna – dokładność pomiaru współrzędnych od ok. 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m
 • Wysoka rozdzielczość – wielkość piksela od nawet 1 cm – wykrywanie i dokładny pomiar małych obiektów (np. hydrant, studzienka)

Ortofotomapy RGB – korzyści

Ortofotomapy RGB wykonujemy na zlecenie firm i zespołów geodezyjnych, generalnych wykonawców, ekspertów BIMprzyrodników, jednostek samorządowych.

Oferowane przez nas usługi to liczne korzyści:

 • Znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie prac polowych, dzięki wykorzystaniu samolotów bezzałogowych (UAV)
 • Ułatwienie pomiarów w terenie (czytelne szkice polowe, planowanie pomiaru)
 • Dokładniejszy pomiar obiektów o skomplikowanej geometrii
 • Przyspieszenie prac kameralnych
 • Łatwa weryfikacja poprawności pomiaru
 • Gotowe opracowania ekspertów IWING

Zobacz również ortofotomapy CIR

Ortofotomapy RGB – doświadczenie IWING

Przez ponad 8 lat zdobyliśmy bogate doświadczenie w opracowywaniu ortofotomap RGB. Zlecenia wykonujemy z wykorzystaniem własnej floty dronów, zintegrowanego specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania do fotogrametrii i GIS. Kluczowi jednak są nasi pracownicy, dzięki którym zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu celem zaprezentowania Państwu warunków potencjalnej współpracy.

Napisz do nas!

5 + 2 = ?