Ortofotomapa RGB

Ortofotomapa RGB (oraz CIR) to inaczej zbiór przetworzonych cyfrowo zdjęć lotniczych, połączonych w kartometryczny, fotograficzny obraz terenu. Zdjęcia te są rzutowane pod kątem prostym na powierzchnię ziemi oraz  dopasowane do jednolitej skali i wpasowane na punkty osnowy fotogrametrycznej (geodezyjnej) i dlatego zachowują jednolitą skalę dla całej powierzchni terenu. Stąd przedrostek „orto”, który znaczy „prawidłowy, poprawny, prostokątny”.

Zalety wykorzystania profesjonalnych dronów do opracowywania ortofotomap

dron wielowirnikowiec Autel EVO II

Usługi świadczone przy pomocy dronów stają się coraz bardziej popularne w zakresie ortofotomap ze względu na ich opłacalność i elastyczność. Oto kilka zalet korzystania z naszych usług:

 1. Nasze drony są w stanie wykonać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, które są dokładniejsze niż tradycyjne zdjęcia lotnicze.
 2. Drony mogą szybko pokryć duże obszary, co czyni je idealnymi do pomiarów dużych połaci terenu.
 3. Drony mogą być wykorzystywane do zbierania danych w odległych lub trudno dostępnych miejscach.
 4. Usługi takie są stosunkowo niedrogie, co czyni je opłacalną opcją dla geodezji i mapowania.
 5. Nalot dronem może być wykonany bardzo szybko i sprawnie, co zmniejsza ilość czasu potrzebnego do zebrania danych.

Ortofotomapy RGB – oferta IWING

Wykonujemy ortofotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego RGB oraz bliskiej podczerwieni CIR) o rozdzielczości od 1 do 10 cm/pix.

Ortofotomapa RGB, zastosowanie 

Ortofotomapa RGB pozwala na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym i nie tylko.

Ortofotomapę RGB można wykorzystać m.in. do:

 • inspekcji wizualnych
 • inwentaryzacji terenu
 • celów planistycznych
 • projektowania prac budowlanych
 • dokumentacji BIM
 • weryfikacji danych kartograficznych
 • modernizacji EGIB
 • badania migracji zwierząt na dużych terenach
 • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów
 • monitoringu przyrodniczego
 • liczenia zwierząt m.in. ptaków
 • inwentaryzacji przyrodniczych

Ortofotomapa, ogólne zastosowanie

Ortofotomapy mają szerokie zastosowanie we wszelkich dziedzinach wymagających map precyzyjnie odwzorowujących określony teren – np. w celu dokonania pomiarów. Najczęściej wykorzystuje się je w tworzeniu map służących do analiz środowiskowych oraz w inżynierii lądowej – w tej ostatniej dziedzinie służą jako podstawa dla projektów i realizacji prac budowlanych. Mogą być również używane w charakterze referencji do innych map – umożliwia to wykrycie np. nielegalnych wysypisk śmieci. Innymi formami zastosowania ortofotomapy są inwentaryzacje wyrobisk, magazynów lub kopalni odkrywkowych, ewidencjonowanie budynków i gruntów czy monitorowanie zmian terenowych.

zdjęcie rzeki wykonane z drona za pomocą aparatu fotogrametrycznego

Podstawowe parametry naszych ortofotomap RGB

Opracowywane przez IWING ortofotomapy posiadają następujące kluczowe parametry:

 • Dokładność geodezyjna – dokładność pomiaru współrzędnych od ok. 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m
 • Wysoka rozdzielczość – wielkość piksela od nawet 1 cm – wykrywanie i dokładny pomiar małych obiektów (np. hydrant, studzienka)

Ortofotomapy RGB – korzyści

Ortofotomapy RGB wykonujemy na zlecenie firm i zespołów geodezyjnych, generalnych wykonawców, ekspertów BIMprzyrodników, jednostek samorządowych.

Oferowane przez nas usługi to liczne korzyści:

 • Znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie prac polowych, dzięki wykorzystaniu samolotów bezzałogowych (UAV)
 • Ułatwienie pomiarów w terenie (czytelne szkice polowe, planowanie pomiaru)
 • Dokładniejszy pomiar obiektów o skomplikowanej geometrii
 • Przyspieszenie prac kameralnych
 • Łatwa weryfikacja poprawności pomiaru
 • Gotowe opracowania ekspertów IWING

Zobacz również ortofotomapy CIR

Zleć wykonanie ortofotomapy firmie z dużym doświadczeniem

Drony stają się coraz bardziej popularne w geodezji i ewidencji gruntów i budynków. Ortofotomapy pozyskane z drona mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań, od geodezji i kartografii po ewidencję budynków i gruntów. Istnieje wiele zalet wykorzystania dronów do pozyskiwania ortofotomap, w tym opłacalność, elastyczność i szybkość. Istnieją jednak również wyzwania związane z wykorzystaniem dronów do pozyskiwania ortofotomap, takie jak żywotność baterii, zasięg i warunki pogodowe. Ale to nie wszystko. Oprócz profesjonalnej floty dronów, bardzo ważna jest wiedza w zakresie geodezji i fotogrametrii wsparta właściwym oprogramowaniem. Sam nalot musi być wykonany przez uprawnionego i doświadczonego operatora UAV w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Ortofotomapy RGB – doświadczenie IWING

Przez ponad 8 lat zdobyliśmy bogate doświadczenie w opracowywaniu ortofotomap RGB. Zlecenia wykonujemy z wykorzystaniem własnej floty dronów, zintegrowanego specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania do fotogrametrii i GIS. Kluczowi jednak są nasi pracownicy, dzięki którym zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu celem zaprezentowania Państwu warunków potencjalnej współpracy.

Napisz do nas!

0 + 1 = ?

Ortofotomapy z drona – co warto wiedzieć

Ortofotomapy wykonywane z drona odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych technologiach mapowania i monitoringu terenów. W tym artykule omówimy, co to jest ortofotomapa, jakie są jej zastosowania, jak wykonać ortofotomapę z drona i jakie są jej zalety.

Definicja i cechy ortofotomapy

Ortofotomapa (np. ortofotomapa RGB) to specyficzna forma mapy, która jest tworzona poprzez przetworzenie zdjęć lotniczych, satelitarnych lub wykonanych z drona. Główną różnicą między ortofotomapą a zwykłym zdjęciem lotniczym jest zmiana perspektywy z rzutu środkowego na rzut ortogonalny.

Rzut ortogonalny vs rzut środkowy

Rzut środkowy powoduje pozorne zakrzywienie przestrzeni i nierównomierność skali. W rzucie ortogonalnym, każdy punkt badanej płaszczyzny jest fotografowany prostopadle, pionowo z góry. Dzięki temu, ortofotomapa nie ma zniekształceń ani perspektywy, co jest jej głównym atutem.

Wierna ortofotomapa – true orthophoto

Głównym celem tworzenia ortofotomapy jest uzyskanie mapy, która wiernie odwzorowuje rzeczywisty stan terenu. Dlatego też, przy dużym pokryciu zdjęć, można uzyskać tzw. wierną ortofotomapę (ang. true orthophoto), na której nie występuje przekłamanie perspektywy obiektów wysokich i zasłonięcie części terenu.

Zastosowania ortofotomap

Ortofotomapy mają wiele zastosowań, od inżynierii lądowej, poprzez analizy środowiska, po poszukiwania archeologiczne.

Inwestycje i promocja

Ortofotomapy są niezastąpione na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych. Są wykorzystywane do prezentacji terenu i wizualizacji planów zagospodarowania przed inwestorami, przez inwentaryzację wydzielonych działek, sprzedaż terenu po promocję zakończonej inwestycji.

Inwentaryzacje wyrobisk, składowisk

Ortofotomapy są również bardzo przydatne przy inwentaryzacji wyrobisk, składowisk, magazynów czy kopalni odkrywkowych. Dzięki nim można bowiem mierzyć objętość urobku, składowanych materiałów, stanów magazynowych, a także szybkość przyrastania wysypisk śmieci, złomowisk, itp.

Ewidencja gruntów i budynków

Na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapy są wykorzystywane do wyznaczania granic działek i pomiarów ich powierzchni oraz odległości w przestrzeni.

Nadzór nad zmianami terenowymi

Cyklicznie tworzone ortofotomapy danego terenu pozwalają na monitorowanie i detekcję zmian w środowisku naturalnym. Monitoruje się takie parametry jak występowanie osuwisk, poziom wód powierzchniowych czy rodzaj i gęstość występującej roślinności.

Dokumentacja klęsk żywiołowych

Ortofotomapy są również niezbędne przy dokumentacji klęsk żywiołowych, takich jak pożary, powodzie, susze. Dzięki nim możliwe jest bowiem dokładne zbadanie zakresu i rodzaju strat.

Poszukiwania archeologiczne

Ortofotomapy są również wykorzystywane w poszukiwaniach archeologicznych, co byłoby nie rzadko trudne do wykonania z powierzchni ziemi.

Jak wykonuje się ortofotomapę z drona?

Wykonanie ortofotomapy z drona można podzielić na kilka etapów:

Planowanie nalotu

Pierwszym krokiem jest zaplanowanie nalotu i dobranie odpowiednich parametrów – rodzaj drona, kamerę, rozdzielczość matrycy, wielkość pokrycia podłużnego i poprzecznego. Ważne jest dysponowanie szerokim wyborem urządzeń i oprzyrządowania.

Wykonanie nalotu

Następnie, za pomocą drona z kamerą wykonuje się setki zdjęć mapowanego terenu, które następnie poddaje się odpowiedniej obróbce i składa w jedną mapę. Od umiejętności i doświadczenia operatora oraz od jakości sprzętu zależy efekt wykonanego nalotu.

Przetwarzanie danych

Ostatnim etapem jest przetwarzanie danych – łączenie zdjęć w sieć geometryczną, tworzenie numerycznego modelu terenu i nałożenie zdjęć na otrzymany wcześniej cyfrowy model terenu. Brzmi to banalnie, ale w istocie wymaga nie tylko profesjonalnego oprogramowania czy wiedzy geodezyjnej, ale również dużego doświadczenia.

Zalety ortofotomap wykonanych z dronów

Ortofotomapy wykonane z dronów mają wiele zalet. Są to między innymi:

Wierna ortofotomapa

Drony wykonują zdjęcia z niewielkiej wysokości, co pozwala na uzyskanie bardzo dokładnej mapy, na której nie występuje przekłamanie perspektywy obiektów wysokich i zasłonięcie części terenu.

Lepsze niż zdjęcia z satelity

Zdjęcia z drona charakteryzują się żywymi, dobrze odwzorowanymi kolorami, co jest dużą zaletą w porównaniu do zdjęć np. satelitarnych.

Mobilność

Drony są bardzo mobilne, co pozwala przeprowadzić naloty niemalże wszędzie i zawsze. Głównymi ograniczeniami są jedynie warunki pogodowe (prędkość wiatru, opady), możliwe miejsca startu i lądowania oraz strefy zakazu lotów. Nasz zespół posiada uprawnienia do prowadzenia operacji nawet w obszarach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa.

Praca w trudnych warunkach

Drony pozwalają na pracę w trudnym lub nieosiągalnym dla geodety terenie, co jest dużą zaletą.

Podsumowanie

Ortofotomapy z drona to nowoczesna technologia, która pozwala na precyzyjne i dokładne odwzorowanie terenu. Są one niezbędne w wielu dziedzinach, od inżynierii lądowej, poprzez analizy środowiska, po poszukiwania archeologiczne. Wykorzystanie dronów do tworzenia ortofotomap daje wiele zalet, takich jak wierna ortofotomapa, lepsza jakość niż zdjęcia z satelity, mobilność i możliwość pracy w trudnych warunkach.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem ortofotomapy z drona, skontaktuj się z nami. Oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie, gwarantując najwyższą jakość i precyzję wykonania.