Zapraszamy do kontaktu:

IWING Sp. z o.o.
ul. Księżycowa 1 (budynek Aeroklubu Warszawskiego)
01-934 Warszawa
tel. +48 512 848 359
e-mail: biuro[at]iwing.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

IWING Sp. z o.o. – zarejestrowana pod nr KRS 0000516894 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy 15 000,00 PLN wpłacony w całości.
NIP 701 04 32 070