Ekologia i Ochrona Środowiska – zmień punkt widzenia

Ekologia to nic innego jak badania wzajemnych zależności między różnymi organizmami oraz środowiskiem. Ochrona środowiska to z kolei działalność człowieka mająca na celu zachowanie możliwie naturalnego charakteru otaczającego nas środowiska. Oba te kierunki nauki od wielu lat wspierane są przez nowe technologie. Zarówno instytucje naukowe, jak również programy rządowe i organizacje pozarządowe coraz częściej sięgają po profesjonalne środki to takich działań jak m. in. badania migracji i liczebności zwierząt, kontrola stanu drzewostanów, inwentaryzacje przyrodnicze, czy badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów. IWING od lat oferuje wsparcie w zakresie zaawansowanych analiz i badań przyrodniczych.

Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój projekt.