Profesjonalne usługi dla budownictwa

Usługi dla budownictwa z wykorzystaniem dronów i oprogramowania

Nasze profesjonalne usługi z wykorzystaniem dronów skierowane są szczególnie do inżynierów budownictwa, sprawujących nadzór budowlany, generalnych wykonawców i kierowników budów. Liczne referencje potwierdzają,  że współpraca z IWING znacząco zwiększa jakość i efektywność nadzoru, kontroli i planowania budów.