Mapa do celów projektowych

Jednym w elementów opracowania STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) jest wykonanie mapy do celów projektowych. Mapę taką sporządza uprawniony geodeta na podstawie mapy zasadniczej. Zgodnie z prawem geodezyjnym, mapa do celów projektowych to „opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Wykonanie mapy do projektu z wykorzystaniem dronów

Opracowanie mapy do celów projektowych może być zlecone firmie specjalizującej się w fotogrametrii prowadzonej z pułapu lotniczego. IWING oferuje pełen zakres usług w tym obszarze. Posiadamy nie tylko profesjonalne drony do wykonywania materiału bazowego takiego jak ortofotomapy i modele terenu, ale również oprogramowanie, na którym nasi eksperci wykonują kompleksowe pomiary fotogrametryczne do opracowania map do celów projektowych.

Wspieramy geodetów oraz biura projektowo-konsultingowe. Dysponujemy know-how oraz zapleczem, które umożliwia sprawne i efektywne opracowanie właściwej dokumentacji fotogrametrycznej do opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Zapraszamy do współpracy.