Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest jednym w elementów opracowania STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego). Mapę taką sporządza uprawniony geodeta na podstawie mapy zasadniczej. Zgodnie z prawem geodezyjnym, mapa do celów projektowych to „opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Wykonanie mapy do projektu z wykorzystaniem dronów

Opracowanie mapy do celów projektowych może być zlecone firmie specjalizującej się w fotogrametrii prowadzonej z pułapu lotniczego. IWING oferuje pełen zakres usług w tym obszarze. Posiadamy nie tylko profesjonalne drony do wykonywania materiału bazowego takiego jak ortofotomapy i modele terenu, ale również oprogramowanie, na którym nasi eksperci wykonują kompleksowe pomiary fotogrametryczne do opracowania map do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych, kiedy z pułapu lotniczego

Czas opracowania mapy do celów projektowych zależy od wielu czynników. Ustal zakres prac. Określ wielkość oraz rodzaj terenu. Zwróć uwagę, że wszystko zależy też od tempa pracy powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Wykonanie mapy do celów projektowych z pułapu lotniczego szczególnie rekomendujemy w przypadku budowy obiektów infrastrukturalnych. Mamy tutaj na myśli budowę dróg, kolei, gazociągów itp.. Zlecenie takiej usługi znacząco przyśpieszy cały proces. Ponadto, technologie fotogrametryczne pozwalają przyspieszyć pomiary na dużych obszarach i dają gwarancję że żaden szczegół nie zostanie pominięty co często się zdarza przy tradycyjnych pomiarach w terenie.

Koszt wykonania mapy do celów projektowych

Koszt wykonania mapy do celów projektowych profesjonalnym dronem jest relatywnie tani.
Zależy on od powierzchni, lokalizacji inwestycji i rodzaju terenu (zurbanizowany, przemysłowy, niezabudowany). Na cenę wpływ ma również zakres szczegółowych wymagań projektanta ponad standardową treść mapy zasadniczej (dokładny model terenu, dodatkowy pomiar określonych obiektów itp.).

Mapa do celów projektowych z IWING

Wspieramy geodetów oraz biura projektowo-konsultingowe. Dysponujemy know-how oraz zapleczem, które umożliwia sprawne i efektywne opracowanie właściwej dokumentacji fotogrametrycznej do opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Zapraszamy do współpracy.