Modele 3D terenu

Modele 3D terenu – odczyt numerycznego modelu terenu (NMT) i opracowanie danych

Wykonujemy chmury punktów i przetwarzamy je do numerycznych modeli terenu oraz numerycznych modeli pokrycia terenu, gotowych do prowadzenia złożonych analiz przestrzennych.

Modele 3D terenu – parametry odczytu

Zapewniamy następujące parametry odczytu NMT:

  • Dokładność geodezyjna – dokładność pomiaru współrzędnych od 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m
  • Dokładność względna od 2 cm (w zależności od rodzaju mierzonej powierzchni)
  • Format: siatka trójkątów (mesh) lub kwadratów (grid)

Zastosowania modeli 3D terenu

Modele 3D terenów wykonujemy na potrzeby prowadzonych prac z zakresu budownictwa lądowego i wodnego, melioracji, górnictwa odkrywkowego, logistyki i wielu innych.

Wykonujemy: pomiary geodezyjne, mapy do celów projektowych, modernizacje EGiB (Modernizacja Gruntów i Budynków), pomiary i mapy górnicze.

W szczególności nasze opracowania modeli 3D terenów umożliwiają następujące wykorzystanie:

  1. Dokładne odwzorowanie terenu na potrzeby projektowania robót ziemnych
  2. Inwentaryzacja obiektów inżynierskich
  3. Tworzenie i aktualizacja map i analiz przestrzennych
  4. Dokładny i łatwy pomiar objętości mas ziemnych na hałdach i zwałowiskach
  5. Łatwe wykonywanie dowolnych przekrojów i profili terenu
  6. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy szczegółów terenowych I, II, III klasy dokładności

Modele 3D terenów – eksperci IWING

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w numerycznym modelowaniu terenu. Wykorzystujemy do tego celu własną flotę samolotów bezzałogowych, zintegrowanych ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym, takim jak kamery fotogrametryczne, czy skanery LIDAR.

Mamy na swoim koncie wiele nalotów i opracowań modeli numerycznych terenu. Chętnie przedstawimy efekty wykonanych zleceń i odpowiemy na szczegółowe pytania dotyczące konkretnego przypadku. W naszym zespole pracują m.in. eksperci fotogrametrii i geodezji. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem oraz flotą bezzałogowców, którą obsługują certyfikowani piloci UAV.

Napisz do nas!