Górnictwo wspierane z pułapu lotniczego

Górnictwo odkrywkowe i głębinowe

Górnictwo odkrywkowe wiąże się m. in. ze stałym procesem monitorowania i inwentaryzacji wyrobiska, a także towarzyszącej infrastruktury. Okresowy monitoring deformacji dotyczy również górnictwa głębinowego. Prace, jakie wykonują służby techniczne, mogą zostać jednak zoptymalizowane dzięki możliwościom, jakie daje technologia teledetekcji przy wykorzystaniu statków bezzałogowych, czyli dronów. Takie usługi świadczy IWING.

LIDAR – skaning laserowy to jeden z przykładów naszych usług, dlatego zachęcamy Cię do poznania pełnej oferty działań wspierających górnictwo odkrywkowe i głębinowe.