Leśnictwo – profesjonalne wsparcie z pułapu lotniczego

Zastosowanie dronów w leśnictwie

Szeroki zakres zastosowania dronów w leśnictwie wynika z jednej strony z trudności terenowych badanych obszarów, takich jak m .in. trzcinowiska i bagna. Z drugiej strony bezzałogowce dają możliwość uzyskania bardziej dogodnej perspektywy poprzez prowadzenie obserwacji z pułapu lotniczego. Statki bezzałogowe wyposażone z odpowiedni osprzęt pozwalają na łatwe monitorowanie fauny i flory, zachodzących na danym obszarze zmian, a także przeprowadzanie inwentaryzacji ilościowej i jakościowej. Warto też wspomnieć, że coraz częściej drony wykorzystywane są przez strażników ochrony przyrody do tropienia kłusowników, a możliwość prowadzenia precyzyjnego oprysku z drona, pozwala na punktowe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. Szerzej na ten temat przeczytasz w fachowej literaturze, m.in. w artykule „Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie”.

Przeczytaj poniżej, jakie usługi świadczymy dla leśnictwa