nsts do końca 2023 roku, dron lecący

Oświadczenie o operacji NSTS: Kluczowa kwestia dla operatorów dronów

Oświadczenie o operacji NSTS to istotny element europejskich przepisów prawa dotyczących lotnictwa dronowego. Operatorzy systemów BSP (Bezzałogowych Statków Powietrznych) mają obowiązek złożyć to oświadczenie, które pozwoli im na wykonywanie legalnych operacji dronami. Jednak wielu operatorów wciąż nie do końca rozumie, czym dokładnie jest oświadczenie o operacji NSTS i dlaczego jest to tak istotne.

Wprowadzenie do NSTS

Europejskie prawo dla dronów obowiązuje od trzech lat, ale wciąż spotykamy się z podstawowymi pytaniami i brakiem zrozumienia dotyczących terminów „operator BSP” i „pilot BSP”. Wielu pilotów uważa, że posiadanie uprawnień do pilotowania BSP jest wystarczające do wykonywania legalnych operacji dronami. Jednakże, posiadanie tych uprawnień to jedynie pierwszy krok, ponieważ pilot BSP musi również złożyć oświadczenie o operacji NSTS.

Oświadczenie to jest deklaracją operatora BSP, że będzie przestrzegał zapisów Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) dotyczących krajowych scenariuszy standardowych NSTS. Jest to formalny dokument, który musi być złożony w określonym czasie i określa, że operator będzie wykonywał operacje zgodnie z ustalonymi parametrami i procedurami.

nsts do końca 2023 roku, dron lecący
iwing.pl

Czas na złożenie oświadczenia

Operatorzy systemów BSP, którzy chcą wykonywać operacje na podstawie krajowych scenariuszy standardowych NSTS, mają czas do końca 2023 roku na złożenie oświadczenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po 31 grudnia 2023 roku nie będzie już możliwości składania nowych oświadczeń. Dlatego ważne jest, aby operatorzy złożyli swoje oświadczenia w odpowiednim czasie, aby uniknąć konsekwencji prawnych i możliwych sankcji.

Procedura składania oświadczenia nsts

Procedura składania oświadczenia o operacji NSTS jest stosunkowo prosta i nie powinna sprawiać większych problemów. Operatorzy muszą zalogować się na swoje konto w systemie ULC, przejść do zakładki „Profil Operatora” i wybrać opcję, która zakłada generowanie oświadczeń nsts w kategorii szczególnej. Następnie należy wybrać odpowiednie scenariusze standardowe, dla których operator chce złożyć oświadczenie, i pobrać gotowy dokument. Oświadczenie można podpisać cyfrowo lub ręcznie i przesłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego drogą elektroniczną lub pocztową.

Ważne jest, aby operatorzy dokładnie zapoznali się z wymaganiami określonymi w NSTS przed złożeniem oświadczenia. Scenariusze standardowe określają warunki wykonania operacji dronami, włączając w to stopień ryzyka oraz wymagane szkolenie dla pilotów. Operatorzy powinni mieć pełną świadomość tych wymagań i być przygotowani do ich spełnienia.

Dlaczego warto złożyć oświadczenie?

Złożenie oświadczenia o operacji NSTS ma wiele korzyści dla operatorów dronów. Oto kilka powodów, dlaczego warto złożyć to oświadczenie:

Legalność operacji – Złożenie oświadczenia o operacji daje operatorom pewność, że ich działania oraz pilotaż drona są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu unikają konsekwencji prawnych i potencjalnych sankcji.

Wiarygodność i zaufanie – Posiadanie oświadczenia o operacji NSTS buduje wiarygodność i zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych. Operatorzy, którzy przestrzegają przepisów i stosują się do standardów bezpieczeństwa, zyskują pozytywny wizerunek.

Bezpieczeństwo – Oświadczenie o operacji NSTS ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji dronami. Operatorzy, którzy składają oświadczenie, muszą spełniać określone wymagania i procedury, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla operatorów, jak i dla osób znajdujących się na terenie, na którym wykonywane są operacje.

Dostęp do nowych możliwości – Złożenie oświadczenia o operacji NSTS otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych. Operatorzy, którzy są zgodni z przepisami i posiadają odpowiednie uprawnienia, mają większe szanse na otrzymywanie zleceń i realizowanie operacji w różnych sektorach i branżach.

dron płatowiec FlyTech Fenix FT-03A
płatowiec FlyTech Fenix FT-03A

Poradnik dotyczący Oświadczeń Operatora SBSP do NSTS

Oświadczenie dotyczące NSTS (a w perspektywie czasu – STS) powinno być starannie złożone przez operatora, a nie przez pilota. Oto kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo przestrzegać postanowień Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) dotyczących NSTS.

Zapoznanie się z Wytycznymi: Przed złożeniem oświadczenia zaleca się dokładne zapoznanie się z treścią Wytycznych ULC, aby operator mógł świadomie potwierdzić zgodność z nimi.

Termin ważności: Uprawnienia do korzystania z NSTS obowiązują do końca 2025 roku. Jednak oświadczenie można złożyć tylko do końca 2023 roku, a jego ważność wynosi 2 lata od momentu akceptacji przez urząd.

Złożenie oświadczenia: Operatorzy planujący maksymalnie przedłużyć uprawnienia powinni rozważyć złożenie oświadczenia do ostatnich dni grudnia 2023 roku. Oświadczenie złożone w tym terminie będzie ważne do grudnia 2025 roku.

Przetwarzanie oświadczeń przez urząd: Urząd zobowiązał się do rozpatrzenia wszystkich oświadczeń złożonych do północy 31 grudnia 2023 roku. Niemniej jednak, z uwagi na potencjalną dużą liczbę oświadczeń, warto rozważyć wcześniejsze ich złożenie.

Możliwość ponownego złożenia: Operator ma możliwość złożenia oświadczenia ponownie, nawet do tych samych NSTS, które wcześniej deklarował. Jest to efektywna metoda przedłużenia ważności oświadczenia o kolejne 2 lata.

Bezpłatność składania oświadczeń: Warto podkreślić, że składanie oświadczeń jest bezpłatne. Nowelizacja ustawy – Prawo Lotnicze, zakładająca opłaty za różne czynności administracyjne, ostatecznie nie weszła w życie.

Brak wymagań dotyczących uprawnień pilota: Składając oświadczenie jako operator, nie jest wymagane posiadanie uprawnień pilota. Ponadto, dla tych planujących uzyskanie uprawnień pilota do NSTS w przyszłym roku, złożenie oświadczenia do końca 2023 roku nabiera większego sensu.

Zastosowanie powyższych wskazówek pozwoli operatorowi skutecznie złożyć oświadczenie w związku z NSTS, zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Złożenie oświadczenia o operacji NSTS jest kluczowym krokiem dla operatorów dronów, którzy chcą wykonywać legalne operacje zgodnie ze scenariuszami standardowymi. Dlatego ważne jest, aby operatorzy zapoznali się z przepisami i wymaganiami dotyczącymi NSTS oraz składali swoje oświadczenia w odpowiednim czasie. Złożenie oświadczenia ma wiele korzyści, takich jak legalność operacji, wiarygodność, bezpieczeństwo i dostęp do nowych możliwości biznesowych.