Lotniczy oprysk środkami chemicznymi

Lotniczy oprysk środkami chemicznymi z drona wykonujemy bezzałogowym śmigłowcem spalinowym, wyposażonym w belkę opryskową wraz z atomizerami. Stosowanie takiego oprysku skutkuje mniejszym zużyciem środków ochrony roślin oraz lepszym pokryciem np. opryskiwanych drzew.