Ortofotomapa CIR

Ortofotomapa CIR (NIR, R, G) – odczyt fotogrametryczny i opracowanie

Ortofotomapy CIR tworzymy na podstawie wykonanych z drona zdjęć fotogrametrycznych, barwnych w podczerwieni. Obrazy składają się z kanałów barwnych NIR (near infrared – bliska podczerwień), R (red – czerwony), G (green – zielony).

Ortofotomapa CIR – zastosowania

Kompozycja CIR pozwala na zarejestrowanie np.  zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. W połączeniu z ortofotomapą RGB pozwala to na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Ortofotomapa CIR, wykorzystanie

 • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów
 • monitoringu przyrodniczego
 • kontroli stanu drzewostanów
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • inspekcji wizualnych.

Kluczowe parametry naszych ortofotomap CIR

Wykonywane przez IWING ortofotomapy CIR charakteryzuje:

 • Wysoka dokładność geodezyjna pomiaru współrzędnych od 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m
 • Wysoka rozdzielczość – wielkość piksela od 2 cm – wykrywanie i dokładny pomiar małych obiektów

Ortofotomapa CIR – Twoje korzyści

Ortofotomapy CIR wykonujemy na zlecenie leśników, przyrodników, biologów, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych.

Oferowane przez nas usługi to m.in.:

 • Możliwość wyeliminowania, albo ograniczenia prac terenowych
 • Dokładniejszy pomiar obiektów przyrodniczych oraz zwierzyny
 • Szybka i łatwa weryfikacja poprawności pomiaru
 • Gotowe opracowania i analizy, przygotowane przez ekspertów IWING

Zobacz również ortofotomapy RGB 

Doświadczenie IWING w wykonywaniu ortofotomap CIR

Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu ortofotomap CIR. Przy realizacji wykorzystujemy własny sprzęt UAV, specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz oprogramowanie do fotogrametrii. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług naszych ekspertów. Zapraszamy do rozmów na temat warunków potencjalnej współpracy.

Napisz do nas!

3 + 2 = ?