dron z przesyłką lecący nad miastem

Miejska Mobilność Powietrzna – za nami ciekawa, branżowa konferencja  

W dniu 18 kwietnia 2023 roku Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zorganizował konferencję pt. „Miejska Mobilność Powietrzna. Jak przygotować się na dronwą rewolucję?”. W tym branżowym wydarzeniu udział wzięło ponad 200 przedstawicieli sektora bezzałogowych statków powietrznych z całej Europy. Wśród nich nie zabrakło również nas.

Miejska Mobilność Powietrzna – program konferencji

Program konferencji składał się z czterech głównych bloków:

  • Rekomendacje dla wdrożenia miejskiej mobilności powietrznej
  • Jak wygląda rynek BSP w Polsce i co możemy zrobić, aby wspierać jego rozwój?
  • Matchmaking zorganizowany przez Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność”
  • Ceremonia wręczenia nagród dla 10 liderów polskiego rynku dronowego.

Rekomendacje dla wdrożenia miejskiej mobilności powietrznej

Podczas tej części zaprezentowano rezultaty europejskiego projektu badawczego ASSURED-UAM. Program ten został zrealizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi instytut Łukasiewicz. Jego celem było opracowanie zaleceń i rekomendacji w zakresie świadczenia usług statkami bezzałogowymi w przestrzeni zurbanizowanej. Temat ten jest w wielu wymiarach bardzo złożony, biorąc pod uwagę takie dziedziny jak transport przesyłek, usługi kurierskie, czy tym bardziej dronowy przewóz osób. Więcej o inicjatywie przeczytacie tutaj.

Branża usług profesjonalnymi dronami coraz mocniej wchodzi w kolejne segmenty rynku. Wydaje się jednak, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne obszary, w których statki bezzałogowe przyczynią się do optymalizacji takich procesów jak np. transport. Ten prowadzony w strefach zabudowanych musi charakteryzować szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Dlatego wspomniane powyżej inicjatywy są szczególnie ważne, z punktu widzenia tworzonych przepisów, zasad i innych rekomendacji, które go normalizują.

Chcemy tutaj wspomnieć również o tym, że IWING Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Głównym celem Izby jest podejmowanie działań zmierzających m. in. do identyfikacji istotnych dla branży zagadnień oraz barier prawnych w rozwoju rynku dronów w Polsce. Stąd też z dużym zainteresowaniem wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Zapraszamy do współpracy i rozmów na temat przyszłości usług dronami, w szczególności w zakresie miejskiej mobilności powietrznej.