zdjęcie termowizyjne budynku komercyjnego

Inspekcje termowizyjne z użyciem dronów: Przyszłość wydajnego i precyzyjnego monitorowania

Inspekcja termowizyjna dronem to zaawansowany sposób badania obiektów przy użyciu kamery termowizyjnej zamontowanej na dronie. Wykorzystuje ona technologię termowizyjną, która pozwala na wykrywanie różnic temperatury i generowanie obrazów termowizyjnych. Dzięki temu, inspekcje termowizyjne dronów umożliwiają szybkie i skuteczne identyfikowanie problemów, które nie są widoczne gołym okiem, takich jak utraty ciepła, zawilgocenie, uszkodzenia izolacji czy przegrzewające się elementy.

Czym jest termowizja i jak działa?

Termowizja to technologia, która umożliwia detekcję i pomiar promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty. Kamery termowizyjne rejestrują promieniowanie i przekształcają je w obrazy termowizyjne, na których różnice temperatur są wyrażone za pomocą kolorów. Sposób prezentacji kolorami może zostać dowolnie dobrany, najczęściej się przyjmuje, że im cieplejszy obszar, tym jaśniejszy jest kolor na obrazie termowizyjnym.

Inspekcje termowizyjne dronów opierają się na tej samej zasadzie. Drony wyposażone w kamery termowizyjne przelatują nad badanym obiektem i generują obrazy termowizyjne, które mogą być analizowane przez specjalistów. Dzięki temu można szybko zidentyfikować obszary o nieprawidłowej temperaturze i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

zdjęcie termowizyjne wykonane z drona
termowizja obiektu budowlanego, wykonana z drona

Technologia za kamerami termowizyjnymi w dronach

Kamery termowizyjne to urządzenia, które umożliwiają wykrywanie i pomiar temperatury obiektów z odległości. Technologia ta wykorzystuje podczerwień do tworzenia obrazu, który pokazuje rozkład temperatury na badanym obiekcie. Dzięki temu kamery termowizyjne są w stanie wykryć nawet najmniejsze zmiany temperatury, co pozwala na dokładne zidentyfikowanie potencjalnych problemów.

Drony wyposażone w kamery termowizyjne to połączenie nowoczesnej technologii z mobilnością i łatwością użytkowania. Dzięki nim można przeprowadzić inspekcję termowizyjną z dowolnej perspektywy, co pozwala na dokładne zbadanie obiektu z każdej strony. Co więcej, drony są w stanie dotrzeć do miejsc, do których dostęp jest utrudniony, niebezpieczny lub niemożliwy dla człowieka.

Technologia termowizyjna wykorzystywana w dronach jest niezwykle precyzyjna i niezawodna. Pozwala na wykrywanie nawet najmniejszych zmian temperatury, co jest kluczowe w wielu typach inspekcji. Drony wyposażone w kamery termowizyjne są niezastąpione w przypadku inspekcji budynków, instalacji przemysłowych, gospodarstw rolnych i wielu innych obiektów.

Korzyści z inspekcji dronem z termowizją

Inspekcje termowizyjne dronów oferują wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych metod inspekcji. Jedną z głównych korzyści jest możliwość przeprowadzania inspekcji z powietrza, co pozwala na badanie trudno dostępnych obszarów, takich jak dachy, elewacje czy instalacje przemysłowe. Dzięki temu, można szybko i skutecznie przeanalizować duże obszary lub wielkie obiekty, co znacznie skraca czas potrzebny na inspekcję.

Inną korzyścią jest szybkość i precyzja inspekcji. Drony mogą przeprowadzać inspekcje termowizyjne znacznie szybciej niż tradycyjne metody, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Ponadto, obrazy termowizyjne generowane przez drony są bardzo precyzyjne i pozwalają na dokładne zlokalizowanie problemów w zaciszu biura.

zdjęcie termowizyjne wykonane z drona nad dachem zakładu przemysłowego
profesjonalne usługi dronem

Zastosowania inspekcji termowizyjnej dronem

Inspekcje termowizyjne dronów mają szerokie zastosowanie w różnych branżach i dziedzinach. Jednym z najpopularniejszych zastosowań jest inspekcja budynków i infrastruktury. Drony mogą badać elewacje budynków, dachy, instalacje elektryczne czy systemy ogrzewania i chłodzenia. Dzięki temu można szybko wykryć problemy, takie jak utraty ciepła, zawilgocenia czy uszkodzenia izolacji.

Innym zastosowaniem jest inspekcja przemysłowa. Drony mogą być wykorzystane do badania instalacji przemysłowych, takich jak rurociągi, linie energetyczne, magazyny energii, farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, akumulatory ciepła, wieże chłodnicze czy systemy wentylacyjne. Inspekcje termowizyjne dronami pozwalają na szybkie wykrywanie przegrzewających się elementów czy wycieków, co może zapobiec poważnym awariom.

Dodatkowo inspekcje termowizyjne dronami są również wykorzystywane w inspekcjach fotowoltaicznych. Drony mogą badać panele słoneczne, identyfikować uszkodzone lub nieefektywne panele i pomagać w optymalizacji produkcji energii. W przypadku okresowych badań można ocenić i przewidzieć degradację paneli w czasie. Zebrane dane za pomocą dronów mogą również służyć jako dokumentacja lub weryfikacja rzetelnej instalacji farmy, oszacowanie wartości podczas sprzedaży lub kupna farmy, dokumentacja do pozyskania odszkodowań z ubezpieczenia lub naprawy gwarancyjnej. 

Przebieg inspekcji termowizyjnej dronem

Inspekcja termowizyjna dronem składa się z kilku etapów, które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznej i profesjonalnej inspekcji. Pierwszym krokiem jest zdobycie pozwoleń na wykonywanie lotów nad danym obszarem lub obiektem. Następnie wybierany jest odpowiedni drona z kamerą termowizyjną, który spełni wymagania konkretnego zadania. Następnie, dron jest wznoszony i rejestruje obrazy termowizyjne.

Po wykonaniu lotu pozyskane obrazy termowizyjne są analizowane przez specjalistów, którzy identyfikują obszary o nieprawidłowej temperaturze i generują raport z wynikami inspekcji. Raport zawiera informacje o wykrytych problemach oraz zalecenia dotyczące naprawy lub dalszych działań.

Przygotowanie do inspekcji termowizyjnej z dronem wymaga dokładnego zaplanowania oraz zrozumienia możliwości pomiarów. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć przed zleceniem lotu:

Planowanie trasy lotu:

– Ustalenie obszaru, który zapewni pokrycie całego obszaru inspekcji.

– Określenie, jakiego typu anomalie powinny być zweryfikowane lub skonsultowanie się ze specjalistami, którzy wykonują takie pomiary.

Sprawdzenie warunków i zgodności z przepisami:

– Upewnienie się, że warunki pogodowe są odpowiednie dla lotów – najlepiej, gdy nie ma przewidywanych opadów, jest bezchmurnie i przy wietrze poniżej 8 m/s.

– Przygotowanie obiektu zgodnie z zaleceniami wykonującego pomiary. Niektóre zalecenia wymagają podjęcia działań z wyprzedzeniem kilkunastogodzinnym.

– Poinformowanie właścicieli, mieszkańców, użytkowników z wyprzedzeniem o planowanej inspekcji.

Zapewnienie bezpieczeństwa i eliminacja problemów:

– Usunięcie  przedmiotów znajdujących się w kilku metrach  od badanego obiektu, co gwarantuje dokładność odczytów (np. usunięcie śmieci, palet, kontenerów, zaparkowanych pojazdów).

– Zabezpieczenie terenu taśmą wokół obiektu.

– Zapewnienie kamizelek odblaskowych dla osób przebywających na terenie inspekcji.

Dokładne przestrzeganie tych kroków pozwoli na przeprowadzenie efektywnej i bezpiecznej inspekcji termowizyjnej, zapewniając niezawodność i precyzję uzyskanych danych.

zdjęcie termowizyjne stacji energetycznej
zdjęcie termowizyjne stacji energetycznej

Wskazówki dla maksymalizacji potencjału inspekcji termowizyjnych dronem

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał inspekcji termowizyjnych dronem, warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek. Po pierwsze, należy zaufać specjalistom wykonującym inspekcje i wykonywać ich zalecenia.

Kolejną wskazówką jest właściwe przygotowanie obiektu przed inspekcją oraz poinformowanie osób, które będą się znajdowały w pobliżu.

Na końcu wdrożenie zalecanych napraw jak najszybciej, żeby zapobiec dalszej degradacji obiektu i utracie kosztów.

Podsumowanie: Przyszłość inspekcji przy użyciu termowizyjnej technologii dronów

Inspekcje termowizyjne dronów mają ogromny potencjał i przyszłość. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych dronów i kamery termowizyjnej możliwe jest szybkie i skuteczne badanie obiektów w różnych branżach. Inspekcje te pozwalają na wykrywanie problemów, które nie są widoczne gołym okiem, co może zapobiec poważnym awariom i usprawnić funkcjonowanie infrastruktury.

Przewidujemy, że w najbliższym czasie pojawią się możliwości wykrywania usterek w trakcie wykonywania lotów oraz szybszej analizy anomalii za pomocą sztucznej inteligencji. Cykliczność wykonywania inspekcji pozwoli na opracowywanie cyfrowych bliźniaków i symulowanie degradacji w czasie. Dodatkowo będzie możliwość wzbogacenia raportu o informacje z kosztorysem modernizacji lub naprawy obiektu.

dron płatowiec z aparatem fotogrametrycznym na tle nieba

Jesteśmy przekonani, że nieustający postęp technologiczny spowoduje, że będziemy wykrywali anomalie coraz szybciej oraz ułatwimy planowanie kosztów utrzymania obiektu.


O IWING

IWING świadczy profesjonalne usługi dronami, pozyskując materiał do stworzenia: 

– lotniczych zdjęć fotogrametrycznych, ortofotomap RGB lub w bliskiej podczerwieni,

– modeli 3D, LIDAR i numerycznych budynków, terenu i powierzchni,

– obrazów termowizyjnych budynków, farm PV i wiatrowych wraz z analizą anomalii,

– zdjęć lotniczych wysokiej jakości oraz wideo w rozdzielczości 4K,

– portalu GIS do prezentacji zebranych materiałów na dowolnym urządzeniu

– danych do wykorzystania w precyzyjnym rolnictwie.

Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym i pomagamy w uzyskaniu certyfikacji dla pilotów dronów.

Pomagamy w doborze i zakupie dronów na własność oraz dzielimy się naszą wiedzą w ramach konsultacji. 

Skorzystaj z naszej własnej floty bezzałogowych statków powietrznych, które są operowane przez naszych pilotów. Mamy stosowne uprawnienia ULC, PAŻP oraz ubezpieczenie OC.

Jesteśmy w stanie wyposażyć naszą flotę w niestandardowe sensory pod projekty badawcze.

Dostarczamy nasze usługi wielu branżom od 10 lat.

Nasze produkty i usługi są wykorzystywane w geodezji, budownictwie (od etapu decyzji środowiskowych i koncepcji, po tworzenie dokumentacji, regularne inspekcje budowy oraz utrzymanie infrastruktury), przemyśle (duże budynki i powierzchnie), energetyce, OZE, ochronie środowiska oraz ośrodkach naukowych.