wieża kontroli lotów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP): Wszystko, co musisz wiedzieć.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, znana również jako PAŻP lub Polish Air Navigation Services Agency, jest państwowym organem zarządzającym ruchem lotniczym w Polsce. Ta instytucja, utworzona 1 kwietnia 2007 roku, jest odpowiedzialna za bezpieczne i efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzną nad Polską.

Lokalizacja i struktura PAŻP

Obecnie siedziba PAŻP znajduje się w Warszawie, przy ulicy Wieżowej 8. Jednak plany na przyszłość przewidują przeniesienie siedziby do miejscowości Reguły, w gminie Michałowice, w 2025 roku.

PAŻP działa na trzech poziomach kontroli terytorium Polski:

  1. Służba kontroli obszaru,
  2. Służba kontroli zbliżania,
  3. Służba kontroli lotniska.

Dodatkowo, Agencja zapewnia służbę informacji powietrznej w przestrzeni niekontrolowanej i współpracuje z organami poszukiwania i ratownictwa (SAR), zapewniając pełnienie służby alarmowej.

Zarząd PAŻP

Pierwszym prezesem PAŻP został Maciej Rodak. Obecnie, od 31 marca 2022 roku, funkcję prezesa pełni Anita Oleksiak. Wiktor Pilarczyk jest zastępcą prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych, a zastępcą prezesa ds. Żeglugi Powietrznej jest Maciej Rodak.

Zadania PAŻP

Głównym zadaniem PAŻP jest zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM), zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM) i zapewnienie służb ruchu lotniczego (ATS).

Wszelki ruch lotniczy na kontrolowanych lotniskach i w kontrolowanej przestrzeni powietrznej jest pod stałym nadzorem kontrolerów ruchu lotniczego. Ich zadanie polega na zapewnieniu bezpiecznych odległości pomiędzy statkami powietrznymi oraz pomiędzy statkami powietrznymi a wydzielonymi strefami. W sytuacji zagrożenia, kontrolerzy udzielają pilotom niezbędnej pomocy.

dron w przestrzeni kontrolowanej lotniska komunikacyjnego CTR, na tle lądującego samolotu pasażerskiego
dron w przestrzeni kontrolowanej lotniska komunikacyjnego CTR

Zarządzanie ruchem lotniczym

Zarządzanie ruchem lotniczym jest bardzo ważnym elementem działalności PAŻP. Polega ono na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego, przy jednoczesnym utrzymaniu płynnego i efektywnego ruchu lotniczego. W ramach zarządzania ruchem lotniczym PAŻP zajmuje się planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i kontrolowaniem wszystkich zasobów związanych z ruchem lotniczym.

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna

W odpowiedzi na rosnące potrzeby globalizacji i integracji w ramach Unii Europejskiej, PAŻP jest aktywnym uczestnikiem programu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES). SES ma na celu ujednolicenie zarządzania przestrzenią powietrzną w Europie, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ruchu lotniczego.

Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej

Jednym z elementów programu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej są funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej (FAB). FAB to strukturalny i organizacyjny komponent programu SES, który przyczynia się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Polska jest częścią Bałtyckiego FAB, obejmującego Polskę i Litwę.

Usługi i opłaty PAŻP

PAŻP za swoje usługi pobiera opłaty nawigacyjne. Są to opłaty trasowe i terminalowe. Wysokość opłat jest ustalana corocznie i jest zależna od wielu czynników, takich jak koszty utrzymania infrastruktury żeglugi powietrznej czy liczba operacji lotniczych przeprowadzanych przez PAŻP.

Kontakty alarmowe PAŻP

PAŻP posiada specjalne telefony alarmowe, które są dostępne tylko w pilnych sprawach. Numery telefonów to: +48 22 574 51 90, +48 22 574 51 91 oraz +48 885 745 190. Faks: +48 22 574 51 99. W przypadku pilnej potrzeby można również skontaktować się z PAŻP poprzez e-mail: arcc@pansa.pl.

Przyszłość PAŻP

PAŻP nieustannie dąży do poprawy jakości swoich usług i efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W 2017 roku Agencja podpisała umowę na zaprojektowanie nowej siedziby w miejscowości Reguły. Budowa ma zakończyć się w 2024 roku, a wyposażenie nowej siedziby zaplanowane jest na rok 2025.

Ważne informacje dla operatorów dronów

Wejdź na stronę PAŻP i zdobądź więcej informacji na tematy związane z operowaniem dronem w przestrzeni powietrznej.

dronemap.pansa.pl

Podsumowanie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest niewątpliwie kluczowym graczem w polskim sektorze lotniczym. Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, Polska jest w stanie zapewnić bezpieczne i efektywne zarządzanie ruchem lotniczym, co przyczynia się do rozwoju polskiego lotnictwa i gospodarki.