zdjęcie skrzyżowania autostradowego

Udział w Kongresie Projektantów i Inżynierów

W dniu 29 marca 2023r. odbył się w Warszawie Kongres Projektantów i Inżynierów. Wydarzenie ma mieć charakter cykliczny, podczas którego spotykają się projektanci, inżynierowie, zamawiający oraz inne ważne podmioty branży budowlanej i transportowej. Tematy poruszane podczas tego kongresu skupiały się wokół prawodawstwa, specyfiki kontraktów, a także współpracy uczestników rynku zamówień publicznych. Firmę IWING reprezentował Mariusz Naumienko – Prezes Zarządu.

Agenda Kongresu Projektantów i Inżynierów

Wydarzenie otworzył Marcin Piwowarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwa Infrastruktury.

Wystąpienia i debaty dotyczyły w szczególności roli projektanta i inżyniera w procesie inwestycyjnym, problemów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych dużych projektów oraz relacji pomiędzy zamawiającym a projektantem i inżynierem.

Tematem wzbudzającym bardzo duże zainteresowanie były nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania. Panelistami debaty był m.in. prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a także Sekretarz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – dr inż. Tomasz Piotrowski.

Nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania

Podczas dyskusji omówiono kwestie wdrażania BIM na dużą skalę w sektorze zamówień publicznych. Podzielono się dobrymi praktykami z innych krajów UE. Paneliści skomentowali również ramy prawne dla implementacji innowacyjnych rozwiązań, w tym szczególnie interesującego nas modelowania informacji o budynku (BIM), czyli całościowego procesu tworzenia informacji o budowanym zasobie i zarządzania nim w cyklu trwania jego eksploatacji.

BIM, czyli cyfrowa reprezentacja fizycznych i funkcjonalnych cech budynku

W swojej istocie BIM jest cyfrową reprezentacją fizycznych i funkcjonalnych cech budynku. Pozwala on tworzyć, zarządzać i udostępniać informacje o projekcie budowlanym w całym jego cyklu życia.

Co mają wspólnego drony z BIM?

Jednym z najbardziej interesujących postępów technologicznych w ostatnich latach jest wykorzystanie dronów w modelowaniu informacji o budynku (BIM). Drony szybko stały się cennym narzędziem dla architektów, inżynierów i innych uczestników procesu inwestycyjnego, oferując szereg korzyści, które wcześniej nie były tak łatwo dostępne.

zdjęcie lotnicze skrzyżowania wykonane dronem
profesjonalne usługi dronem

Korzyści z wykorzystania dronów w BIM

Jedną z najbardziej znaczących korzyści z używania dronów w BIM jest możliwość szybkiego i dokładnego pozyskiwania wysokiej jakości danych. Drony mogą przechwytywać szczegółowe obrazy i filmy z miejsca budowy, które mogą być następnie wykorzystane do tworzenia modeli 3D i map. Dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji potencjalnych problemów i wad projektowych, zanim jeszcze rozpocznie się budowa, oszczędzając czas i pieniądze w dłuższej perspektywie.

Kolejną zaletą wykorzystania dronów w BIM jest możliwość bardziej efektywnego przeprowadzania inspekcji i badań. Drony mogą być wyposażone w różne urządzenia detekcyjne, w tym aparaty fotogrametryczne, kamery termowizyjne, czy urządzenia typu LIDAR. Dzięki temu możliwe jest pozyskiwanie i analizowanie danych niezbędnych w modelowaniu informacji.

Drony mogą być ponadto wykorzystywane do monitorowania postępów prac w budowie i zapewnienia, że projekty realizowane są zgodnie z założeniami. Dzięki regularnemu rejestrowaniu obrazów i filmów z placu budowy, nadzór budowlany prowadzony jest w sposób efektywny i praktycznie bezinwazyjny.

Jak włączyć drony do modelowania w technologii BIM

Wykorzystanie dronów w BIM wymaga starannego planowania i wykonania. Pierwszym krokiem jest identyfikacja konkretnych zadań, które mogą wykonywać drony i jak można je zintegrować z istniejącymi procesami.

Na przykład drony mogą być używane do pozyskiwania obrazów i filmów z placu budowy, które mogą być następnie wykorzystane do tworzenia odpowiednich modeli 3D, czy ortofotomap. Dane te można następnie zintegrować z istniejącym oprogramowaniem BIM w celu potwierdzenia braku problemów, czy wad projektowych.

Należy pamiętać, że stosowanie dronów w technologii BIM to nie tylko konieczność właściwego wykonania operacji nalotu celem pozyskania danych, ale też szereg działań związanych z opracowaniem informacji do dalszego ich wykorzystania. To właśnie dlatego dziedzinę tę cechuje wysoka specjalizacja.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dowiedzeniem się więcej o wykorzystaniu dronów w modelowaniu informacji o budynku – Skontaktujcie się z nami już dziś. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami.

Zespół IWING