Prowadzenie operacji dronem w przestrzeni kontrolowanej lotnisk komunikacyjnych CTR wymaga nie tylko kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. Prowadzenie nalotów w takich strefach musi odbywać się zgodnie z przepisami oraz spełniać szereg konkretnych warunków, które określa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Dron w przestrzeni kontrolowanej CTR, przepisy

W Polsce obowiązują regulacje prawne Unii Europejskiej określające wymagania dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Szczegółowe informacje oraz treści tych aktów można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zasady wykonywania lotów w kategorii „szczególnej” opisane są bardzo szczegółowo przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Osoby zainteresowane odsyłamy do strony agencji.

Akty prawne dokładnie regulują procedury wykonywania operacji statkami bezzałogowymi, w tym szczególnie w pobliżu lotnisk. Operacje takie mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym, właściwym zgłoszeniu takiego nalotu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Maksymalna masa startowa statku bezzałogowego nie może przekraczać 25kg.

Naloty w CTR mogą być w wyjątkowych sytuacjach prowadzone w trybie „poza zasięgiem wzroku” pilota UAV. Należy jednak wtedy dysponować bezzałowowym statkiem powietrznym (BSP) z odpowiednim wyposażeniem i mieć odpowiednie, wyższe kwalifikacje oraz odpowiednio wcześniej zgłosić zamiar lotów i uzyskać zgodę PAŻP. IWING wszystkie te wymogi spełnia. Mamy na swoim koncie operacje w strefach CTR w trybie poza zasięgiem wzroku.

Usługi dronem w przestrzeni kontrolowanej lotniska, CTR

Operatorzy IWING posiadają wszystkie wymagane kwalifikacje i dlatego z powodzeniem realizujemy loty statkami bezzałogowymi również w pobliżu lotnisk.

Najlepszym przykładem jest ostatnia realizacja, która wymagała przeprowadzenia nalotów w jednej z takich stref. Celem operacji było opracowanie ortofotomapy. Usytuowanie terenu wymagało od nas przeprowadzenia nalotów dronem w bezpośrednim sąsiedztwie lotniskaw odległości mniejszej niż 1 km od pasa startowego, na linii podejścia.

Z dumą musimy przyznać, że wieloletnie doświadczenie, jakie posiadamy w wykonywaniu tego typu zleceń, pozwala nam świadczyć usługi praktycznie w każdym zakątku Polski.

Wykonane podczas operacji zdjęcia fotogrametryczne

Zdjęcia fotogrametryczne wykonaliśmy z pokładu samolotu bezzałogowego o maksymalnej masie startowej 4,6 kg. Nasz osprzęt i oprogramowanie zapewniają dokładność pomiaru współrzędnych od 4 cm (dokładność geodezyjna) i bardzo wysoką rozdzielczość, tj. wielkość piksela od 1 cm. Materiał posłużył do opracowania ortofotomapy.

Ortofotomapa na bazie zdjęć fotogrametrycznych

Ortofotomapy wykonujemy przede wszystkim na zlecenie firm i zespołów geodezyjnych. Do grona naszych Klientów należą również inspektorzy nadzoru i kierownicy budów z ramienia firm budowlanych. Coraz częściej otrzymujemy zapytania od ekspertów BIM, a także przyrodników, leśników i jednostek samorządowych. W przypadku zainteresowania odbycia niezobowiązującej rozmowy na temat potencjalnej współpracy, prosimy o kontakt bezpośredni, lub za pomocą formularza.

Zapraszamy do współpracy!

>> Kontakt