Rekomendacja Akademii Górniczo Hutniczej

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska wydała rekomendację dla posiadanego przez nas sytemu Fenix. Dotyczy ona wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (UAV) do prac fotogrametrycznych dla niedużych obszarów przy niskim pułapie lotu. Przeprowadzono badania, które wykazały przydatność tej technologii w procesie opracowania wysokorozdzielczych produktów kartograficznych. Uzyskane dokładności na poziomie kilku centymetrów pozwalają na aktualizację map wielkoskalowych (1:500 i mniejszych)

Rekomendacja Akademii Górniczo Hutniczej

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska wydała rekomendację dla posiadanego przez nas sytemu Fenix. Dotyczy ona wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (UAV) do prac fotogrametrycznych dla niedużych obszarów przy niskim pułapie lotu. Przeprowadzono badania, które wykazały przydatność tej technologii w procesie opracowania wysokorozdzielczych produktów kartograficznych. Uzyskane dokładności na poziomie kilku centymetrów pozwalają na aktualizację map wielkoskalowych (1:500 i mniejszych)