UAVO – Operator bezzałogowego statku powietrznego

Przypominamy

Używanie bezzałogowego statku powietrznego – UAV, DRON, w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe zgodnie z obowiązującym prawem wymaga posiadania świadectwa kwalifikacji oraz przestrzegania zasad wykonywania lotów bezzałogowych w zasięgu wzroku VLOS.

Komunikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

UAVO – Operator bezzałogowego statku powietrznego

Przypominamy

Używanie bezzałogowego statku powietrznego – UAV, DRON, w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe zgodnie z obowiązującym prawem wymaga posiadania świadectwa kwalifikacji oraz przestrzegania zasad wykonywania lotów bezzałogowych w zasięgu wzroku VLOS.

Komunikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego: