OPTYMALIZUJ PRACE TERENOWE

1
2
3
4
5
1

POMIAR UŻYTKÓW

2

POMIAR RZEK

3

OKAZANIE STRON

4

WERYFIKACJA MATERIAŁU ARCHIWALNEGO

5

POMIAR OBIEKTÓW

1
2
3
4
1

WERYFIKACJA POMIARU

2

OGRANICZENIE PRAC POLOWYCH

3

PRZYSPIESZENIE PRAC KAMERALNYCH

4

SZKICE TERENOWE

1
2
3
4
1

ŁATWA INWENTARYZACJA

2

ODWZOROWANIE GEOMETRII

3

STAN TECHNICZNY

4

DOKUMENTACJA ZABYTKÓW

geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.