Geodezja/ GIS z ekspertami IWING

Profesjonalne usługi dla geodezji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i dronów

1
2
3
4
5
1

POMIAR UŻYTKÓW

2

POMIAR RZEK

3

OKAZANIE STRON

4

WERYFIKACJA MATERIAŁU ARCHIWALNEGO

5

POMIAR OBIEKTÓW

Ortofotomapa – sprawdź zakres naszych usług

Wykonujemy ortofotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni) o rozdzielczości od 2 cm/pix.

Kluczowe parametry, jakie charakteryzują nasz zakres usług to:

 • Dokładność geodezyjna – dokładność pomiaru współrzędnych od 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m;
 • Wielkość piksela od 2 cm – wykrywanie i dokładny pomiar małych obiektów (hydrant, studzienka).

Ortofotomapa – jakie korzyści daje współpraca z IWING?

Kluczowe korzyści:

 • Znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie prac polowych
 • Ułatwienie pomiarów w terenie (czytelne szkice polowe, planowanie pomiaru)
 • Dokładniejszy pomiar obiektów o skomplikowanej geometrii
 • Przyspieszenie prac kameralnych
 • Łatwa weryfikacja poprawności pomiaru
1
2
3
4
1

WERYFIKACJA POMIARU

2

OGRANICZENIE PRAC POLOWYCH

3

PRZYSPIESZENIE PRAC KAMERALNYCH

4

SZKICE TERENOWE

Lotnicze zdjęcia fotogrametryczne – nasze usługi

Wykonujemy fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, wraz z rejestracją środków rzutów zdjęć, służące do generowania ortofotomapy, modeli terenu lub bezpośrednich pomiarów fotogrametrycznych.

Kluczowe parametry, jakie charakteryzują nasze usługi w zakresie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych:

 • Zdjęcia pionowe z georeferencją
 • RGB i CIR (NIR, R, G)
 • Piksel od 2 cm do 10 cm (możliwe również inne wielkości)
 • Pokrycie podłużne i poprzeczne 70/70% lub inne w zależności od potrzeb
 • Stabilizacja i pomiar osnowy fotogrametrycznej w zależności od potrzeb
 • Obiektywy 18 lub 50 mm (szerokokątny lub wąskokątny)

Lotnicze zdjęcia fotogrametryczne – Twoje korzyści

Wykorzystanie:

 • Dane bazowe do opracowań: ortofotomap, chmury punktów, NMT
 • Okresowa inwentaryzacja obiektów liniowych
 • Pomiary terenów trudnodostępnych
 • Pozyskiwanie aktualnych danych z dużą częstotliwością
 • Inwentaryzacje terenów rekultywowanych i chronionych
1
2
3
4
1

ŁATWA INWENTARYZACJA

2

ODWZOROWANIE GEOMETRII

3

STAN TECHNICZNY

4

DOKUMENTACJA ZABYTKÓW

Modele 3D budynków – oferta IWING

Wykonujemy gęste chmury punktów z dopasowania pionowych i ukośnych zdjęć budynków i przetwarzamy je do dokładnych modeli 3D.

Kluczowe parametry, jakie charakteryzują nasze usługi w zakresie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych:

 • Model 3D w formie siatki mesh z realistycznymi teksturami ze zdjęć
 • Georeferencja z dokładnością geodezyjną (kilka cm) lub GIS (ok. 1m)
 • Szczegółowość modelu dostosowana do potrzeb (nawet kilka mm)

Modele 3D budynków – zakres wykorzystania i korzyści

Wykorzystanie i korzyści:

 • Łatwa inwentaryzacja budynków i obiektów i inżynierskich
 • Łatwa kontrola stanu technicznego obiektów wysokich i trudno dostępnych
 • Pomiar wymiarów, powierzchni i objętości obiektu na komputerze, bez fizycznej obecności.
 • Dokładne odwzorowanie obiektów o skomplikowanej geometrii (nawisy, wnęki, ozdoby itp.)
 • Ułatwienie i zwiększenie precyzji dokumentacji zabytków

Modele terenu – poznaj zakres i korzyści

Wykonujemy chmury punktów i przetwarzamy je do numerycznych modeli terenu oraz numerycznych modeli pokrycia terenu

Kluczowe parametry, wykonywanych przez nas modeli terenu:

 • Dokładność geodezyjna – dokładność pomiaru współrzędnych od 4 cm lub dokładność GIS – ok. 1 m
 • Dokładność względna od 2 cm (zależy od rodzaju mierzonej powierzchni)
 • Format: siatka trójkątów (mesh) lub kwadratów (grid)

Modele terenu – wykorzystanie

Wykorzystanie i korzyści:

 • Dokładne odwzorowanie terenu na potrzeby projektowania robót ziemnych
 • Inwentaryzacja obiektów inżynierskich
 • Tworzenie i aktualizacja map i analiz przestrzennych
 • Dokładny i łatwy pomiar objętości mas ziemnych na hałdach i zwałowiskach
 • Łatwe wykonywanie dowolnych przekrojów i profili terenu
 • Pomiar sytuacyjno-wysokościowy szczegółów terenowych I, II, III klasy dokładności
geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania

Zapytaj o szczegóły i zakres usług IWING Sp. z o.o.

4 + 1 = ?

© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.