IWING Sp. z o.o.

ul. Księżycowa 1 (budynek Areoklubu Warszawskiego)
01-934 Warszawa
tel. 512848359
biuro@iwing.pl

Zarejestrowana pod nr KRS 0000516894 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN wpłacony w całości.
NIP 701 04 32 070