PRECYZYJNE ROLNICTWO

1
2
3
1

KLASYFIKACJA POLA

2

OPTYMALIZACJA DAWKI

3

PLIK DO MASZYN

ABC

1
2
3
4
1

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA

2

AKTUALNY STAN UPRAW

3

PRECYZYJNY PODZIAŁ

4

WSPÓŁRZĘDNE POBORU

1
2
1

POMIAR AREAŁU

2

WYZNACZENIE ZAKRESU

geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.