Marketing i TV – pokaż się z lepszej strony

Nagrania HD można wykorzystać do:

  • spotów reklamowych,
  • nagrań ujęć z powietrza na potrzeby produkcji filmowej,
  • filmowanie dronem imprez masowych,
  • nagrywanie miejsc trudnodostępnych,
  • ujęć dynamicznych,
  • wiele innych.
geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.