Ekologia i Ochrona Środowiska – zmień punkt widzenia

ortofotomapa CIR/RGB

Ortofotomapa to inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy fotogrametrycznej. Wykonujemy ortofotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego RGB oraz bliskiej podczerwieni CIR) o rozdzielczości od 2 do 10 cm/pix

Kompozycja CIR pozwala na zarejestrowanie zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. Ortofotomapa RGB pozwala na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Ortofotomapę można wykorzystać do, m.in.:

 • badania migracji zwierząt na dużych terenach,
 • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów,
 • monitoringu przyrodniczego,
 • kontroli stanu drzewostanów,
 • liczenia zwierząt m.in. ptaków,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • inspekcji wizualnych.
analiza

Zdjęcia lotnicze pozwalają na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych. Wykorzystanie zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Zdjęcia lotnicze można wykorzystać do, m.in.:

 • badania migracji zwierząt na dużych terenach,
 • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów,
 • monitoringu przyrodniczego,
 • kontroli stanu drzewostanów,
 • liczenia zwierząt m.in. ptaków,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • inspekcji wizualnych.
inwentaryzacja

Nasza platforma latająca jest zdolna do wykonywania nagrań w HD, czas pojedynczego lotu wynosi do 1,5 godziny. Nasz sprzęt posiada profesjonalne systemy wibroizolacyjne, które w połączeniu z profesjonalną głowicą obrotową zapewnia wysokiej klasy obraz.

Nagrania można wykorzystać m.in. do monitoringu miejsc trudno dostępnych.

geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.