PLANUJ I KONTROLUJ

1
2
3
4
1

POSTĘP ROBÓT

2

ZAJĘCIE TERENU

3

POMIAR OBJĘTOŚCI

4

PLANOWANIE I ORGANIZACJA ROBÓT

1
2
3
1

LINIE SZKIELETOWE

2

POMIAR OBJĘTOŚCI

3

LINIE PRZEKROJOWE

geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.