Badania i Rozwój – z góry zobacz więcej

Zdjęcia lotnicze wykonujemy z pułapu od 150m do 500m z pikselem od 2 cm do 10 cm, które można wykorzystać m.in. do.:

  • monitoringu postępu robót,
  • dokumentacji postęp prac.
geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.