Badania i Rozwój – z góry zobacz więcej

lotnicze zdjęcia RGB/CIR

Zdjęcia lotnicze wykonujemy z pułapu od 150m do 500m z pikselem od 2 cm do 10 cm, które można wykorzystać m.in. do.:

  • monitoringu postępu robót,
  • dokumentacji postęp prac.
nagrania HD

Nagrania HD można wykorzystać do:

  • spotów reklamowych,
  • nagrań ujęć z powietrza na potrzeby produkcji filmowej,
  • filmowanie dronem imprez masowych,
  • nagrywanie miejsc trudnodostępnych,
  • ujęć dynamicznych,
  • wiele innych.
termowizja

Termowizja stosowana jest jako bezinwazyjna metoda badania rozkładu temperatury powierzchni ciał i zajmuje coraz więcej zastosowań w działaniach przyrodniczych. Wykorzystuję się ją m.in. w fizjologii roślin do wykrywania różnego rodzaju chorób oraz ich zasolenia. Dzięki termowizji istnieje możliwość wykrycia we wczesnych stadiach czynników zaburzających właściwy rozwój roślin. Stres wywołany zasoleniem bądź choroba wpływa na prawidłowość procesu transpiracji, przez co zwiększa się temperatura roślin. Termografia może być używana do określenia ewapotranspiracji rzeczywistej, wykrywania stresu wodnego roślin spowodowanego brakiem dostępnej wody glebowej w strefie korzeniowej oraz określania jakości owoców.

Odpowiednio dobrana paleta pozwala uwidocznić to czego inne nie pokażą a to skróci czas naszej pracy a ponadto pozwoli trafnie wyciągnąć wnioski. Podczas pomiarów, czy analizy, zawsze dobrze obejrzeć termogram w różnych paletach.

ortofotomapy RGB/CIR

Ortofotomapa to inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy fotogrametrycznej. Wykonujemy ortofotomapy multispektralne (w zakresie światła widzialnego RGB oraz bliskiej podczerwieni CIR) o rozdzielczości od 2 do 10 cm/pix

Kompozycja CIR pozwala na zarejestrowanie zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. Ortofotomapa RGB pozwala na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych, a także sposobów użytkowania, w tej samej skali odniesienia bez posługiwania się symboliką. Wykorzystanie do tego celu zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

geodezja / GIS rolnictwo ekologia budownictwo górnictwo przemysł marketing i TV konsulting badania
© Copyright 2017 IWING. Wszystkie prawa zastrzeżone.