Entries by www_modern

Kompleksowe modernizacje EGiB

Obserwujemy wzrastającą otwartość samorządów na nowoczesne technologie pomiarowe jak i świadomość technicznych aspektów ich wykorzystania. Dotyczy to na przykład aktualizacji rejestrów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach, w szczególności modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków. Modernizacja EGiB w powiecie grodziskim Powiat Grodzisk Mazowiecki (jeden z najlepiej zarządzanych i najbogatszych w Polsce) zamawia kompleksowe modernizacje EGiB dla miast […]

Mapa do celów projektowych

Jednym w elementów opracowania STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) jest wykonanie mapy do celów projektowych. Mapę taką sporządza uprawniony geodeta na podstawie mapy zasadniczej. Zgodnie z prawem geodezyjnym, mapa do celów projektowych to „opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Wykonanie mapy do projektu z wykorzystaniem dronów Opracowanie mapy […]