Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze można wykorzystać do :

  • przygotowania dokumentacji po kataklizmach pogodowych, co pozwoli na szybką ocenę szkód (np. wiatrołomy),
  • prostej identyfikacja zmian w lasach.