Lokalizacja obumarłych drzew

Wykonujemy opracowania (kompozycja barwna w podczerwieni – CIR), które pozwolą na zlokalizowanie drzew chorych, obumarłych, zaatakowanych przez szkodniki takie jak, np. kornik.
Kompozycja ta pozwala na zarejestrowanie zmian zachodzących w roślinności (np. wskazanie roślin zaatakowanych przez szkodniki oraz roślin zdrowych), a także wskazuje sposób zagospodarowania terenu – m.in. pozwala uzyskać informacje na temat lokalizacji obszarów intensywnej zabudowy, roślinności czy wód. Cykliczne wykonywanie kompozycji barwnych w podczerwieni CIR stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Kompozycję barwną CIR można wykorzystać do, m.in.:

  • monitoringu przyrodniczego,
  • kontroli stanu drzewostanów.