Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze pozwalają na obserwacje obrazu różnych form krajobrazowych. Wykorzystanie zdjęć lotniczych wykonanych cyklicznie stanowi niezmiernie bogate źródło danych o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym.

Zdjęcia lotnicze można wykorzystać do, m.in.:

  • badania migracji zwierząt na dużych terenach,
  • badania szkód na terenach po przejściu kataklizmów,
  • monitoringu przyrodniczego,
  • kontroli stanu drzewostanów,
  • liczenia zwierząt m.in. ptaków,
  • inwentaryzacji przyrodniczych,
  • inspekcji wizualnych.