Termowizja lotnicza

Termowizja stosowana jest jako bezinwazyjna metoda badania rozkładu temperatury powierzchni ciał i zajmuje coraz więcej zastosowań w działaniach przyrodniczych. Wykorzystuję się ją m.in. w fizjologii roślin do wykrywania różnego rodzaju chorób oraz ich zasolenia. Dzięki termowizji istnieje możliwość wykrycia we wczesnych stadiach czynników zaburzających właściwy rozwój roślin. Stres wywołany zasoleniem bądź choroba wpływa na prawidłowość procesu transpiracji, przez co zwiększa się temperatura roślin. Termografia może być używana do określenia  ewapotranspiracji rzeczywistej, wykrywania stresu wodnego roślin spowodowanego brakiem dostępnej wody glebowej w strefie korzeniowej oraz określania jakości owoców.

Odpowiednio dobrana paleta pozwala uwidocznić to czego inne nie pokażą a to skróci czas naszej pracy a ponadto pozwoli trafnie wyciągnąć wnioski. Podczas pomiarów, czy analizy, zawsze dobrze obejrzeć termogram w różnych paletach.

Termografia jest również wykorzystywana do identyfikacji obszarów zaatakowanych przez szkodniki.