Termowizja lotnicza

Termowizja jest wykorzystywana do oceny różnic temperatury na badanej powierzchni.
Zdjęcia termowizyjne są przydatne do:

  • badania systemów ciepłowniczych,
  • lokalizacji miejsc awarii np. rurociągów,
  • oceny ubytków ciepła.