Fotomapa / Ortofotomapa

Ortofotomapa to inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy fotogrametrycznej. Wykonujemy ortofotomapy o rozdzielczości od 2 do 10 cm/pix

Ortofotomapę można wykorzystać do m.in.:

  • jako podkład na etapie projektowania inwestycji,
  • do opracowywania koncepcji oraz wariantów przebiegu inwestycji.