Lotnicze zdjęcia RGB/CIR

Zdjęcia lotnicze wykonujemy z pułapu od 150m do 500m z pikselem od 2 cm do 10 cm, które można wykorzystać m.in. do.:

  • monitoringu postępu robót,
  • dokumentacji postęp prac.